Agri-Egens Sparekasses Fond


Hovedaktivitet

Agri-Egens Sparekasses Fond er etableret i primo 2010 i forbindelse med en fusion af sparekasseaktiviteten sammen med Sparekassen Djursland. Fonden er således etableret af den tidligere Agri-Egens Sparekasse – en omdannelse af sparekassen til en almennyttig fond.

Fondens formål

-Yde støtte til driften og vedligeholdelse af Grønfeld forsamlingshus.

-Yde støtte til velgørende og almennyttige interesser.

Læs vores Årsrapport herunder.

Årsrapport 2018